KLINENTENE

Setninger med ordet klinentene


Data for infoboksen settes opp som påstander, hvis mulig med referanser, og så eksporteres dataene til klinentene som i vårt tilfelle er bokmålswikipediaen.