KLUBBSTYRENE

Setninger med ordet klubbstyrene


Begge klubbstyrene var enige om en sammenslåing i 1954 og forutsetningene for samarbeid var klarlagt.