KOGENERERING

Setninger med ordet kogenerering


Biogass er en fleksibel energibærer som kan brukes til oppvarming, el.produksjon, kogenerering / CHP (Combined Heat & Power), kuldeproduksjon og matlaging.