KOMBINASJONSFOND

Setninger med ordet kombinasjonsfond


Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond.
Selskapet ledes av Rune Selmar og tilbyr aktivt forvaltede aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond.
Selskapet har fem aktivt forvaltede aksje- og rentefond, samt ett kombinasjonsfond og diskresjonære forvaltningsavtaler.
Selskapet eies 87 prosent av Pareto AS og tilbyr aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond, fond med friere mandater og individuelle avtaler om aktiv forvaltning.
Selskapet tilbyr investeringer innen aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og alternative investeringer som hedgefond, eiendomsfond og infrastrukturfond.
Skagen Fondene (stilisert SKAGEN Fondene), registrert som Skagen AS, er et fondsforvaltningsselskap etablert i Stavanger i 1993, som tilbyr aktivt forvaltede aksjefond i tillegg til over 600 aksjefondOver 600 aksjefond fra andre forvaltere samt rentefond og kombinasjonsfond.