KOMPENSASJONSORDNING

Setninger med ordet kompensasjonsordning


Ordningen var trolig tenkt som en økonomisk kompensasjonsordning for Sølvverkets arbeidere.