KONFLIKTSKY

Setninger med ordet konfliktsky


Han ble ansett som konservativ og konfliktsky, men til tider også temmelig tolerant.
Hun var riktig nok konfliktsky, men når det blei nødvendig å konkludere, endte hun opp på arbeidsfolks side.
Hvis vi holdningsløst lar det skure i problematiske og vanskelig emner fordi vi, som forventes å være ansvarlige, er konfliktsky, bekrefter vi kritikernes verste antagelser mot Wikipedia.
Redaksjonen består av den paranoide og selvoptatte programlederen Claes (Jon Øigarden), den halvpsykopatiske TV-produsenten Frank (Bjørn Sundquist), den konfliktsky researcheren Aslak (Trond Høvik) og den svenske stunt-reporteren Tuva (Rebecka Hemse).
Han skapte seg en forestilling om at han var en naturbegavelse som ikke trengte å anstrenge seg, og siden han var konfliktsky av natur og hovedsakelig omgav seg med folk som mente det samme som ham, utviklet han seg lite og fikk ikke det tilfanget av ny kunnskap, forståelse og modning som folk vanligvis får med årene.