KRATFVERKSEFFEKT

Setninger med ordet kratfverkseffekt


Den har en installert kratfverkseffekt på 290 MW.