KRAVSPESIFIKASJONER

Setninger med ordet kravspesifikasjoner


De var også de første biomaterialene som ble dekket av formelle kravspesifikasjoner (standarder).
Ved behov for nyanlegg utarbeider avdelingen kravspesifikasjoner, tilbudsgrunnlag, inngår kontrakter med leverandører og gjennomfører prosjektet.
Noen av årsakene til startvanskene var at tiltakstyper og kravspesifikasjoner i NAV ikke passet i struktur og omfang til Grønn arbeid, i tillegg til skepsis til gården som attføringsarena.