KREISHAUPTMANNSCHAFT

Setninger med ordet kreishauptmannschaft


Regierungsbezirk Leipzig har sin historiske opprinnelse i Kreishauptmannschaft Leipzig.
Ved opprettelsen den 15. oktober 1874 var Amtshauptmannschaft Marienberg en del av Kreishauptmannschaft Zwickau.
Den 1. januar 1874 endret de navn til Kreishauptmannschaft, og endret sine grenser flere ganger i løpet av historien.
Forvaltningsenheten var fra 1835 en del av Kreisdirektionen Dresden og fra 1874 en del av Kreishauptmannschaft Dresden.
I året 1900 ble Kreishauptmannschaft Chemnitz skilt ut fra Kreishauptmannschaft Zwickau som et femte Kreishauptmannschaft.
De tre største byene Leipzig, Dresden og Chemnitz ble kretsfrie og var direkte underlagt sine respektive Kreishauptmannschaft.
De fire Kreisdirektionen ble avskaffet og erstattet av fire nye Kreishauptmannschaft, som igjen var inndelt i 25 Amtshauptmannschaft.
De såkalte Erblande ble inndelt i 11 Amtshauptmannschaft, som igjen var underlagt tre Kreishauptmannschaft i Meißen, Chemnitz og Leipzig.
Enheten strakk seg i en nord-sør-retning langs den vestlige grensen til den overordnede forvaltningsenheten Kreishauptmannschaft Dresden.
I Bayern ble de kalt Bezirk, i Württemberg Kreis og i Sachsen Kreishauptmannschaft (1874-1943, omdøpt til Regierungsbezirk i 1939) og senere Direktionsbezirk (siden 2008).
Den 1. oktober 1900 ble den østlige delen av Kreishauptmannschaft Zwickau skilt ut som det nye Kreishauptmannschaft Chemnitz, og Amtshauptmannschaft Marienberg ble overført til denne.
Andre stater i Det tyske keiserdømmet oppretta lignende enheter, som ble kalt Kreishauptmannschaft (i Sachsen) eller Kreis (i Bayern og Württemberg), som imidlertid ikke tilsvarer dagens Landkreis.
Regierungsbezirk Dresden har sin historiske opprinnelse i Kreishauptmannschaft Bautzen og Kreishauptmannschaft Dresden som den 1. juli 1932 ble slått sammen til Kreishauptmannschaft Dresden-Bautzen.
Gjennom en forordning av 6. april 1835 ble derfor Overamtsregjeringen i Oberlausitz og de tidligere Kreishauptmannschaft avløst av fire Kreisdirektionen med sete i Budissin/Bautzen, Dresden, Leipzig og Zwickau.
Regierungsbezirk Chemnitz har sin historiske opprinnelse i Kreishauptmannschaft Zwickau fra 1874, som med gjennomføring fra år 1900 ble delt i to, slik at Sachsens femte region Kreishauptmannschaft Chemnitz oppstod.