KROPPSØVINGSBYGNING

Setninger med ordet kroppsøvingsbygning


Før 2008 besto skolen av seks bygninger, pluss kroppsøvingsbygning.