KULDEPORTER

Setninger med ordet kuldeporter


Den har kuldeporter i hver ende.
Tunnelen har to kuldeporter, en i hver ende.
Tunnelen har kuldeporter, men vinteren 2006 var det likevel store problemer med isdannelse i tunnelen.
Kuldeporter finnes vanligvis i lavttrafikkerte tunneler som et rimeligere alternativ til full frostsikring.
Tunnelen har kuldeporter i hver ende som holder kulden ute om vinteren, for å unngå isdannelse i fjellveggene.
I Norge brukes kuldeporter hovedsakelig på lengre tunneler i Nord-Norge og på enkelte fjelloverganger, der årsdøgntrafikken er lav og full sikring overflødig.