KULLSYRENS

Setninger med ordet kullsyrens


Natriumkarbonat eller soda, Na2CO3, er kullsyrens natriumsalt.