KULTURINSTANSER

Setninger med ordet kulturinstanser


Her setter økonomien begrensninger, men det søkes om støtte fra lokale/nasjonale kulturinstanser.