KUNSTGRESSLEVERANDØREN

Setninger med ordet kunstgressleverandøren


Det var uenighet mellom byggherren, firmaet som hadde gjort grunnarbeidet og kunstgressleverandøren om hvem som hadde skylda, og saken ble tatt til retten.