KVOTEFLYKTNING

Setninger med ordet kvoteflyktning


Han kom til Norge som kvoteflyktning fra Nord-Irak i 1991.
Olivier Mukuta kom selv til Norge som kvoteflyktning i 2005.
Han flyttet med familien til Norge i 2003, som kvoteflyktning fra Kongo.
Wolasmal er født i Kabul i Afghanistan og kom til Norge som kvoteflyktning i 1986.
Hun kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse.
Forfattere som kommer til en friby i Norge har formell status som gjesteforfatter i fribyperioden, etter dette er han/hun kvoteflyktning og har muligheten til å bli værende i landet.
En overføringsflyktning, også kalt kvoteflyktning eller FN-flyktning, er en flyktning som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet han eller hun oppholder seg i som flyktning, og som derfor blir overført til et tredje land.