LØKKEANLEGGENE

Setninger med ordet løkkeanleggene


Eksempler på dette siste er Riddergården i Hønefoss som ble bygget på 1700-tallet og de mange løkkeanleggene som tjente som fritidsboliger for Christiania-borgerskapet på 17- og 18-hundretallet.