LØKKEJORDBRUKET

Setninger med ordet løkkejordbruket


Løkkejordbruket på Kongsberg er betegnelsen på et fenomen som begynte med gruvedriften på Kongsberg.