LAGLEDERMØTE

Setninger med ordet lagledermøte


CET18.30 CET Lagledermøte i klubbhuset.
Lagledermøte i skolekjøkkenet på Botngård skole.
Det vil være lagledermøte mandag den 30. januar klokken 1600 lokal tid og offisiell trekning samme kveld klokken 1700.
Det vil være lagledermøte søndag den 19. februar klokken 1500 lokal tid og offisiell trekning samme kveld klokken 1800.