LANDSSVIKERSAKER

Setninger med ordet landssvikersaker


En sånn metode kan absolutt ikke brukes ved landssvikersaker.