LEBETUS

Setninger med ordet lebetus


Ulkekutling (Lebetus scorpioides) er en fiskeart i gruppen kutlinger.