LIGHTMAN

Setninger med ordet lightman


Han hadde også rollen som Cal Lightman i TV-serien Løgner.
David Lightman er en vanlig tenåring med en altoppslukende hobby, nemlig hans hjemmecomputer.
Serien omhandler Dr. Cal Lightman (Tim Roth) og hans kolleger i The Lightman-konsernet som tok på seg oppdrag fra lokale og føderale institusjoner for å bistå i etterforskning av kriminelle handlinger.