LIKEPERSONSORDNINGEN

Setninger med ordet likepersonsordningen


I tillegg kan mange ha nytte av å bli kjent med andre som stammer, gjennom for eksempel likepersonsordningen til Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale.