LIKERETT

Setninger med ordet likerett


I 1968 oppnådde kvinnene politisk likerett i Bern.
Bestemmelsen om likerett gjelder etter traktatens ordlyd bare innenfor territorialgrensen, som da utgjorde 4 nautiske mil.
Pauls fokus var juridisk likerett, og et resultat av hennes innsats var et eget kapittel i borgerrettsloven av 1964, som forbyr kjønnsdiskriminering i arbeidslivet.
Gómez virket også for det harmoniske forhold innen presteskapet, og engasjerte seg for likerett for innfødte prester og mot embedsmisbruk fra de spanske presters side.