LRDG

Setninger med ordet lrdg


LRDG hadde aldri mer enn 350 deltakere.
Forespørselen ble avvist, og LRDG ble oppløst i august 1945.
Gruppen var en del av Combined Loyalist Military Command (CLMC), og man mener at Loyalist Retaliation and Defence Group (LRDG) var assosiert med RHC.
LRDG ble dannet spesielt for å utføre dyp gjennomtrenging, skjult rekognosering bak italienske og tyske linjer, og enkelte ganger var de involvert i kamp-operasjoner.
Long Range Desert Group (LRDG) var en militær enhet i den britiske hæren som drev med rekognosering, etterretning for de allierte styrkene under den andre verdenskrig.
Den britiske hærens langtrekkende ørkengruppe (LRDG) hadde base her, men Nazi-Tysklands feltmarskalk Erwin Rommels Afrikakorpset tok stedet i besittelse ved tre anledninger.
Da krigen var over i Europa skrev lederne av LRDG en forespørsel til det britiske krigsministeriet om enheten kunne overføres til Det fjerne østen for å gjennomføre operasjoner mot Japan.
LRDG var eksperter når det gjaldt navigasjon i den egyptiske ørkenen, og ble derfor ofte tildelt oppgaven med å veilede andre militære enheter, inkludert Special Air Service og hemmelige agenter og spioner, gjennom ørkenen.
I begynnelsen bestod denne enheten av noen få soldater hovedsakelig fra New Zealand, men de fikk snart selskap av rhodesiske og britiske frivillige, ble hvorpå nye lignende enheter ble dannet og navnet ble endret til langt bedre kjente Long Range Desert Group (LRDG).