LUCIASANGEN

Setninger med ordet luciasangen


Den norske gruppen Just 4 Fun sang «Luciasangen».
Luciasangen er egentlig en napolitansk folkevise.
Han skrev blant annet «Natten går tunga fjät», kjent i Norge som «Luciasangen».
Den italienske komponosten og sangsamleren Teodoro Cottrau nedtegnet og oversatte den såkalte Luciasangen fra napolitansk.
Senere ble Santa Lucia verdenskjent på grunn av operasangere som Enrico Caruso og deretter blitt melodi for den svenske luciasangen.
Katolikker innvandret fra katolske land, også dem fra Italia (medregnet både sicilianere og napolitanere hvorfra melodien til Luciasangen kommer), slås med overraskelse over denne nordeuropeiske folklore knyttet til den hellige Lucia.