LUSENES

Setninger med ordet lusenes


Også Maya-kulturen kjente til lusenes gode egenskap som farge.
De forer opp bladlus og skjoldlus på planterøtter og ernærer seg av lusenes avføring (honningdugg).
Lusenes utbredelse følger vertsdyrene, og følgelig forekommer denne familien bare i et område av Sørøst-Asia der skjermflygerne lever, med hovedvekt på Filippinene, Malaysia og Borneo.