LUSPARKEN

Setninger med ordet lusparken


Senteret er tegnet av Lusparken arkitekter, Trondheim.
Arkitekt for bygget var Reiulf Ramstad Arkitekter, JSTArkitekter og Lusparken Arkitekter.