LUTVANNSVEIEN

Setninger med ordet lutvannsveien


Lutvannsveien (1-37, 4-60) er en vei på Trosterud i bydel Alna i Oslo.
Den går som blindvei inn fra Dr. Dedichens vei der denne går over i Lutvannsveien.
Lutvannsveien 60.Leiren ble bygd av tyske styrker i 1942, og i forbindelse med frigjøringen av Norge i 1945 overtok Milorg leiren.
Den går som blindvei sørover fra Lutvannsveien og går mer eller mindre parallelt med deler av Dr. Dedichens vei og Johan Castbergs vei.
Den begynner ved Tvetenveien ikke langt fra Trosterud skole og går i en stor bue før den fortsetter som Lutvannsveien etter en knapp kilometer.