LUXX

Setninger med ordet luxx


Brian Marshall startet senere sitt eget band, Grand Luxx, med medlemmene fra hans tidligere band Maddox Creed.