LYSPOST

Setninger med ordet lyspost


Fyrets opprinnelige lanterne har i ettertid blitt erstattet av en kort lyspost plassert på toppen.