MÅLERAVLESNING

Setninger med ordet måleravlesning


Masteroppgaven var for Trådløse Trondheim og har tittelen "Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) basert på Wi-Fi".