MØNSTERTILPASNING

Setninger med ordet mønstertilpasning


Anatolske kelimer har ofte løse tråder på baksiden og veves ofte på grunn av de smale vevstolene i to lengder med mønstertilpasning for å senere kunne syes sammen.