MAITRE

Setninger med ordet maitre


Med denne ble han Maitre en Chirurgie.
På samme tid var den også inkludert på EP-utgivelsen «La Voix de son Maitre».
Kongen ga ham blant annet en ansettelse som maitre d'hôtel ved det kongelige hoff.
Campra fikk en post som maitre de musique ved katedralen Saint-Trophime i Arles i 1678.
Det kjemiske navnet på en felsisk stein er gitt i henhold til TAS-klassifiseringen av Le Maitre (1975).
Ludvig IV utpekte ham i 1661 til Jean de Cambeforts etterfølger som Maitre de Musique de Chambre du Roi.
I mellomtida hadde Languedocs stenderforsamling i Montpellier i 1685 gitt Campra tittelen maitre de musique.
Skikken med maistang eller maitre er også vanlig i Danmark, men er gjerne knytett til vårfering i begynnelsen av mai.
Fil:Berlin 1937, Berliner Dom - 7300156498.jpg|thumb|Torget foran den protestantiske Berlinerdomen 1. mai 1937 dekorert med maistang (Maibaum, «maitre», til høyre) og hakekorsbannere.
Ifølge filmen Les Mairuuwas – Maitre de l'eau fra Universitetet i Tromsø har antallet innbyggere raskt vokst til 1 000 000 (oktober 2016) grunnet masseimmigrasjon fra Sentral-Afrika og oppfattet trusler fra Boko Haram.