MARKEDSAVKASTNINGEN

Setninger med ordet markedsavkastningen


Investorene som helhet oppnår markedsavkastningen minus sine kostnader.