MARKEDSINDEKS

Setninger med ordet markedsindeks


Den gir uttrykk for en aksjes samsvariasjon med en markedsindeks.
Indeksfond er verdipapirfond som forsøker å replikere utviklingen i en markedsindeks.
En markedsindeks sier hvilken avkastning investorene som helhet i det aktuelle markedet oppnår (før kostnader).