MARSREVOLUSJONENS

Setninger med ordet marsrevolusjonens


Hans gode forbindelser med den russiske statsdumaens liberale medlemmer utsatte ham for helt ubegrunnede mistanker om å ha medvirket ved marsrevolusjonens utbrudd i 1917.
I tysk og østerriksk historie ble denne epoken kjent som Vormärz («før mars»), og betegner de sosiale forhold som ledet frem til marsrevolusjonen i Tyskland i 1848.Våren 1848 ble Leipzig sentrum for marsrevolusjonens opptøyer i Sachsen.