MATDEPARTEMENTETS

Setninger med ordet matdepartementets


I Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling ”Ta landbruket i bruk” (2007), er Inn på tunet et av seks satsningsområder.