MAYENS

Setninger med ordet mayens


Jan Mayens postnummer er 8099 og amatørradiokoden er JX.
Jan Mayens største fjell, Beerenberg, befinner seg på Nord-Jan.
Jan Mayens forkastningssonen og geologiske forkastningssonen kan sette i gang skred.
Samferdselsdepartementet har overordnet samordingsansvar for Jan Mayens driftsbudsjett.
Siden Olonkinbyen er Jan Mayens eneste bosetning, er den også Jan Mayens de facto hovedstad.
Jan Mayens eneste bosetning, Olonkinbyen, ligger på sørvestsiden av bukta med flyplassen Jan Mayensfield videre mot nordvest.
Jan Mayens flyplass er værutsatt og brukes hovedsakelig av Forsvarets C-130J Hercules, som kommer med forsyninger hver andre eller tredje måned.
Jan Mayens historie, med samme «forretningsområde» som i Svalbardloven, unntatt forretningene som politimester, notarius publicus og hjelpedommer.
Jan Mayens kjennetegn er den 2277 meter høye vulkanen Beerenberg som for en stor del er dekket av isbreer og utgjør hele den nordlige delen av øya (Nord-Jan).
Under havbunnsspredningen i paleogen oppstod det vulkanisme som blant annet la grunnlag for Jan Mayens framvekst, og det er vulkanske basalter også i Andrée Land og ellers rundt Woodfjorden i nord.
Med Island godtok Norge ved avtaler 28. mai 1980 og 22. oktober 1981 å innsnevre Jan Mayen-sonen, ved at Jan Mayens økonomiske sone ble avgrenset av den islandske 200-mils sonen og ikke ved midtlinjen.
Olonkinbyen ligger på østkysten ved Trollsletta i den sørlige delen av Jan Mayen (Sør-Jan) ca. 20km nordøst for Hoybergodden (Jan Mayens vestligste punkt), ca. 25km nordøst for Sørkapp (Jan Mayens sydligste punkt) og ca. 5km nordøst for Rudolftoppen (det høyeste punktet på Sør-Jan).