MAYENSFIELD

Setninger med ordet mayensfield


Jan Mayensfield er en flyplass på Jan Mayen.
Jan Mayens eneste bosetning, Olonkinbyen, ligger på sørvestsiden av bukta med flyplassen Jan Mayensfield videre mot nordvest.
Stasjonen har egen strømforsyning, mens øvrig forsyning skjer via flystripa Jan Mayensfield (ICAO-kode "ENJA"), som ligger ca. 5km nordøst for stasjonen.