MBOUM

Setninger med ordet mboum


Opprinnelig var dette tilhold for folk fra gruppen mboum.