MEDLEMSFRAKSJONER

Setninger med ordet medlemsfraksjoner


Komiteens 18 medlemmer blir valgt av PLOs lovgivende forsamling, Det palestinske nasjonalrådet (PNC), ofte som representanter for PLOs medlemsfraksjoner.