MENIGHETSTILKNYTNING

Setninger med ordet menighetstilknytning


Det var også elever fra hjem uten noen spesiell menighetstilknytning.
Skolen ble startet av menigheten Farsund Bibelsenter, men var siden 2004 en selvstendig stiftelse, uten noen konkret menighetstilknytning.