MENNESKEAPEFAMILIEN

Setninger med ordet menneskeapefamilien


Et ekstremt gammelt fotavtrykk fra hominidae (fra menneskeapefamilien) ble oppdaget i 2007 ved Siwa.