MENTALENS

Setninger med ordet mentalens


I Mentalens første år ble tredehjul, svingmaskin og korsfestelsesapparater benyttet.
Mentalens første bestyrer fra 1851 til 1869 var Frants Theodor Rosenberg (1817–1878).
Mentalens bevarte arkiv spenner over et tidsrom på nesten 60 år, fra starten på asylets virksomhet i 1833 og frem til ett år etter dets opphør i 1891.