METRONIA

Setninger med ordet metronia


Den omfatter den vestligste delen av Celiohøyden til Porta Metronia og Porta Latina, samt boligkvarterene og institusjonsområdet mellom Colosseum og Via di San Stefano Rotondo.