MIDTINNGANGSVOGNER

Setninger med ordet midtinngangsvogner


De ble ombygd til midtinngangsvogner i perioden 1946-50. 33 og 36 ble ombygd videre til gjennomstrømningsvogner i 1963.
Som midtinngangsvogner var to dører samlet i midten av vognkassen på hver side, men med «skjørt» nederst som på C2-vognene.
Nestsiste var 109 som ble tatt ut etter en mindre kollisjon 17. juni 1982.31-37 ble ombygget til midtinngangsvogner ved at vognkassene ble skåret over på midten.