MIDTSTREK

Setninger med ordet midtstrek


Munnskjoldet kan ha tre små prikker eller en liten kort midtstrek.
Undersiden av bakvingen er grønnlig gul med en svart midtstrek og mørk ytterkant.
Fargemønsteret på munnskjoldet kan variere, fra en svart ankerlingnende form til en svart midtstrek.