MILJØFORURENSING

Setninger med ordet miljøforurensing


Fremtiden i denne filmen skildres som et dystert og kaotisk sted forpestet av miljøforurensing.
Nevrotoksiner kan oppstå på flere måter, for eksempel som følge av miljøforurensing, der dyr og mennesker påvirkes av tungmetaller (eksempelvis bly og kvikksølv) og enkelte løsemidler.