MINKUTVALGET

Setninger med ordet minkutvalget


Senere ble han med i Statens friluftsråd, i Minkutvalget, Rovviltutvalget, var formann i Mjøsautvalget, skrev kommentaren til jaktloven (1953), styremedlem i Akvarieselskapet, samt Rådet i Snarøy stiftelse.