MOLEKYLBINDINGER

Setninger med ordet molekylbindinger


I K-Klassens senere stadier dukker opp molekylbindinger av Titanoksid.
I kjemiske spenningskilder som batterier består i utgangspunktet stoffene som er involvert av molekylbindinger, og ikke ionebindinger som i metaller.